Giriş Yap

E-Posta

Şifre

Kayıt Ol

Firma Adı/Ünvanı

Firma Yetkilisi Adı Soyadı

Firma Yetkilisi Telefon

Firma Adres

Firma Vergi Dairesi

Firma Vergi No

E-Posta

Şifre

Şifre Tekrar

Şifremi Unuttum

Sisteme kayıtlı e-posta adresinizi girerek yeni şifre talebinde bulunabilirsiniz

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU AYDINLATMA METNİ

Veri Sorumlusu: Felix Plastik

Organize Sanayi Bölgesi 26. Cad. No:9 Eskişehir

Felix Plastik olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat uyarınca Şirket amaçlarına yönelik gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerimiz kapsamında işlediğimiz kişisel verilere dair siz müşterilerimizi, iş bağlantılarımızı, platform kullanıcılarımızı (internet sitesi kullanıcıları) ve diğer üçüncü kişileri bilgilendirmek amacıyla işbu aydınlatma metnini hazırladık.

Hangi Verileriniz Toplanmaktadır ve Verileri Toplama Amacımız Nedir?

Şirket faaliyetlerimiz kapsamında aşağıda yer alan verilerinizi toplamaktayız:

1. Kimlik Bilgileri
2. İletişim Bilgileri
3. Mali Veriler
4. Diğer Veriler

Veri KategorisiKimlik Bilgileri
Açıklamaİsim, soy isim, T.C. kimlik numarası, nüfus cüzdanı fotokopisi, IP adresi gibi kişinin kimliğinin belirlenmesine ilişkin verilerdir.
Verinin toplanma amacıMüşterilerimizin kimlik bilgilerini, sunacağımız ürün ve hizmetlere ilişkin sözleşmesel ilişkinin kurulması ve buna ilişkin hizmetin ifa edilebilmesi; kampanya ve fiyat avantajlarından müşterilerin haberdar edilmesi ve bu imkanlardan faydalanmalarının sağlanması amacıyla toplamaktayız. Tedarikçi, alt yüklenici ve benzeri iş ilişkisi içerisinde bulunduğumuz kişilerin kimlik bilgilerini ticari gereklilik ve kanunlardan doğan yükümlülüklerimiz ile varsa sözleşmelerdeki yükümlülüklerimizi yerine getirmek için toplamaktayız. Platform kullanıcılarımızın kimlik bilgilerini, internet sitemiz üzerinden ürün ve hizmetlerimize ilişkin bilgilere ulaşabilmelerini sağlama; insan kaynaklarımıza online başvuru yapabilmelerini sağlama; ürün ve hizmetlerimize ilişkin soru, görüş, talep ve önerilerini bizlere iletebilmelerini sağlama; ürün ve hizmetlerimizden faydalanmak isteyenlerin keşif taleplerini bizlere iletebilmelerini sağlama amacıyla toplamaktayız.
Veri Kategorisiİletişim Bilgileri
AçıklamaElektronik posta adresi, ikametgâh adresi, cep telefonu numarası, faks numarası gibi kişi ile iletişim kurulmasını sağlayan kişisel verilerdir.
Verinin toplanma amacıMüşterilerimizin iletişim bilgilerini, ürün ve hizmetin ifa edilebilmesi; kampanya ve fiyat avantajlarından müşterilerin haberdar edilmesi amacıyla toplamaktayız. Tedarikçi, alt yüklenici ve benzeri iş ilişkisi içerisinde bulunduğumuz kişilerin iletişim bilgilerini ticari gereklilik ve kanunlardan doğan yükümlülüklerimiz ile varsa sözleşmelerdeki yükümlülüklerimizi yerine getirmek için toplamaktayız. Platform kullanıcılarımızın iletişim bilgilerini, internet sitemiz üzerinden ürün ve hizmetlerimize ilişkin bilgilere ulaşabilmelerini sağlama; insan kaynaklarımıza online başvuru yapabilmelerini sağlama; ürün ve hizmetlerimize ilişkin soru, görüş, talep ve önerilerini bizlere iletebilmelerini sağlama; ürün ve hizmetlerimizden faydalanmak isteyenlerin keşif taleplerini bizlere iletebilmelerini sağlama amacıyla toplamaktayız.
Veri KategorisiMali Veriler
AçıklamaBanka hesap bilgileri, kredi kartı bilgileri, fatura bilgileri gibi verilerdir.
Verinin toplanma amacıMüşteri, tedarikçi, alt yüklenici ve benzeri iş ilişkisi içerisinde bulunduğumuz kişilerin mali bilgilerini gerek sunmuş olduğumuz gerekse de almış olduğumuz ürün ve hizmetlere ilişkin ödemelerin gerçekleştirilmesi amacıyla toplamaktayız.
Veri KategorisiÖzel Nitelikli Kişisel Veriler
AçıklamaAdli Sicil Kaydı, Dini, Nüfus cüzdanı Fotokopisi, Kan Gurubu, Fotoğraf, Parmak izi, Sağlık verileri
Verinin toplanma amacıPlatform üzerinden yapılan iş başvuruları (CV) olası istihdam değerlendirmesi için toplanmaktadır. Çalışanlarımızın iş güvenliğinin sağlanması amacı ve mevzuat gereği özel nitelikli veriler toplanmaktadır.
Veri KategorisiDiğer Veriler
Açıklamaİmza, platform erişim kayıtları, güvenlik amacıyla toplanan veriler ve sunduğumuz ürün ve hizmetlere kapsamında toplanan diğer verilerdir.
Verinin toplanma amacıPlatform kullanıcılarımız, müşterilerimiz tedarikçi, alt yüklenici ve benzeri iş ilişkisi içerisinde bulunduğumuz kişilerin söz konusu verilerini, sözleşmesel ilişkinin kurulabilmesi; Şirket’e ait ofis ve şubelerimizde kurulu sistemler vasıtasıyla güvenliğin sağlanması; internet sitemiz üzerinden sizlere daha kaliteli bir hizmet sunabilmek; Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlara göre özelleştirilerek müşterilere önerilebilmesi; Şirketimizin ve Şirketimiz ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini; amacıyla işlemekteyiz.

Veriler Hangi Hukuki Nedenler ile Toplanır?

Söz konusu verilerin toplanmasının hukuki nedeni; ilgili ve yürürlükteki mevzuattaki yükümlülükler, ilgili kişilerle aramızdaki sözleşme ilişkisi, meşru menfaatlerimiz ve benimsediğimiz Şirket ilkelerimizdir.

Veriler Hangi Yöntemler ile Toplanır?

İnternet sitesi, mobil uygulamalar, çağrı merkezi ve fiziki kanallar gibi farklı kanallarda icra edilen teknik ve süreçsel yöntemler vasıtasıyla toplanmaktadır.

Kişisel Verilerinizi Üçüncü Bir Kişiye Aktarıyor muyuz?

Kimlik bilgisi, iletişim bilgisi ve yukarıda sayılan diğer birçok kişisel veri, yasal düzenlemeler kapsamında, dönemsel olarak veya talep üzerine mevzuatta açıkça yetkili kılınmış mercilerle paylaşılır.

Ayrıca, kişisel verileriniz, bir mahkeme kararı ve kanunla açıkça yetkili kılınmış idari bir mercinin talebi üzerine, yetkili kişi veya kurumlarla paylaşılır.

Kişisel Verilerinizi Yurt Dışına Aktarıyor Muyuz?

Kişisel verileriniz yalnızca;

hallerden birinin varlığında yurt dışına aktarılabilir.

Örneğin, kişisel verilerinizi, hizmetin yurt dışındaki bir acente aracılığıyla alınması durumunda sözleşmenin ifa edilebilmesi için, ilgili ülkede yeterli korumanın bulunması halinde Kurul’un iznine tabi olmaksızın, söz konusu korumanın bulunmaması durumunda ise Kurul’un izniyle ve ilgili ilişkinin gerektirdiği amaçlarla sınırlı olarak, rızanızı almaksızın yurt dışına aktarabiliriz.

Kişisel Verileriniz Ne Kadar Süre ile Saklanır?

Kişisel verilerinizin saklama süresi aşağıdaki şekildedir: 

Kişisel Verileriniz İle İlgili Olarak Kullanabileceğiniz Haklarınız Nelerdir?

haklarına sahipsiniz.

Kişisel Verilerinizin İşlenmesine İlişkin Talepleriniz Ne Kadar Sürede Cevaplanır?

Kişisel verilerinize ilişkin hak talepleriniz değerlendirilerek, bize ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde cevaplanır. Başvurunuzun olumsuz değerlendirilmesi halinde gerekçeli ret sebepleri başvuruda belirttiğiniz adrese elektronik posta veya posta yoluyla gönderilir.